Gårdens honung

Nyttig, god och näringsrik!

Vi säljer honung från sommarblommor och ibland också ljung- och lindhonung.

Honungen kommer från skogs- och ängsblommor. Den hanteras varsamt utan upphettning så att alla smaker framträder mycket bättre och alla honungens nyttiga egenskaper finns kvar.