Om oss

Platsen


Gården Dönardalen är vackert belägen i Stensåns dalgång söder om Våxtorp. Gården omfattar 11 ha åker och 5 ha skog. Här betar får och lamm på skyddszoner längs Stensån och på åkermarken produceras vall och spannmål för gårdens djur.


Gården

Dönardalen är en släktgård som ärvts i flera generationer. Mikaels morfar föddes på gården i slutet av 1800-talet med ytterligare 6 bröder. Dönardalen var obebodd sedan början på 1980-talet, våren 2008 öppnade Brigitte och Mikael gårdsbutiken i den nybyggda längan och flyttade in med familjen i deras nybyggda boningshus.


Dönardalen

Namnet Dönardalen sägs komma från det dialektala ordet ”döna” som i dåna eller brusa. Det skulle alltså ha att göra med dånet från Stensån. Nuförtiden gör den inte så mycket väsen av sig. Mest ett svagt brus. Men kanske var den större och mäktigare för länge sedan.
En annan något färgstarkare teori, hävdar att namnet är en försvenskad variant av Donau. Några tyska legosoldater hamnade på den här platsen under något av alla krigen på 15 – 1600-talet. Kanske var de krigströtta och längtade hem till Donaudalen?